نوشته شده توسط aryapetronass

استاندارد ساخت فیتینگ و فلنج و لوله و اتصالات

استانداردهای ساخت فیتینگ, فلنج, اتصالات, شیرآلات, لوله

 

مستندات بازرسي فني

 

يكي از مهمترين استانداردهايي كه گواهينامه ها و مستندات بازرسي فني بر اساس آن ارائه مي گردد استاندارد EN-10204 مي باشد. در اين زمينه استاندارد نوع بازرسي و اسنادي كه بر اساس هر بازرسي ارائه مي گردد مشخص شده است.

2-1-EN-10204/2.1:

اين نوع گواهينامه ها يك گواهي كمي در مورد محصول خاص بدون نجام آزمايش است كه توسط توليد كننده صادر مي گردد.

2-2-EN-10204/2.1

مدارك و سوابق كنترل كيفي در حين كار و يا نتايج آزمايش هاي دوره اي كه توسط واحد كنترل كيفيت انجام ولي گواهي از طرف توليد كننده صادر مي گردد.

2-3-EN-10204/3.1

نتايج آزمايش ها مطابق با درخواست مشتري بر روي يك Batch خاص انجام مي گيرد و بازرس واحد تضمين كيفيت توليد كننده نيز مسئول صدور گواهينامه مي باشد.

2-3-EN-10204/3.2

در اين حالت كه سختگيرانه ترين نوع بازرسي است، بازرسي مشخص شده اي از طرف واحد متقاضي مشخص شده و نتايج آزمايشات مطابق درخواست متقاضي مي باشد. و گواهينامه نيز توسط واحد كنترل كيفيت و بازرس مشخص شده تائيد مي گردد.

استانداردهاي مربوط به اقلام بخش مكانيك

استانداردهاي ساخت

با توجه به گروه هاي مختلف مانند ASME، BS،MSS-SP،IPS و ….. استانداردهاي ساخت متنوع و گوناگوني وجود دارند ولي در مجموع معيارهاي پذيرش در اكثر اوقات يكسان است ولي در بازرسي كالا بايد به اين موضوع توجه شود.

استانداردهاي ساخت فلنج ها :

 

استانداردهاي ساخت فلنج ها عبارتند از (جدول 1)

توضيح

استاندارد

استانداردهاي ساخت فلنج هايي با قطر اسمي 1/2″ تا24″ مي باشد.

ASME B16.5

استاندارد ساخت ساخت فلنج هايي با قطر اسمي 26″ تا 60″

ASME B16.47

استاندارد ساخت فلنج هاي چدني با كلاس 250, 125, 25

ASME B16.1

استاندارد ساخت Orefice Flange   ها

ASME B16.36

استاندارد ساخت Reversible -Spad

ASME B16.48

استاندارد ساخت تسهيلات سرچاهي اعم از فلنج ، اتصالات ، شيرآلات

API 6A

فلنج هاي مربوط به خط لوله Piple-Flange

MSS-SP-44

استاندارد ماركينگ براي فلنج ها، اتصالات ، شيرآلات و Union

Mss-SP-25

استاندارد كيفيت براي اتصالات C، فلنج ها و شيرآلات ريختگي

Mss-SP-54,55

استانداردهاي كيفيت براي اتصالات ، فلنج ها و شيرآلات فرمينگ

Mss-SP-93

BS 4504

استاندارد مربوط به اتصالات و فلج ها

IPS-M-PI-150

البته استاندارد ساخت فلنج ها فقط به موارد قيد شده در جداول اصلاحيه نمي شوند. ولي مبناي كلي استانداردهاي ساخت فلنج ها و مواردي كه مي بايست طبق آنها كنترل مي شوند.

به شرح ذيل است

-Presureand  Tempratur Rating

-Material

– مشخصات ابعادي و تلورانسهاي موجود (Dimension)

– Marking

-آزمايشهاي مورد نياز (Testing )

نحوه انتخاب و طراحي براي سيستم لوله كشي:

همه استانداردهاي ساخت به نوعي در موارد فوق الذكر مشترك هستند. از مواردي كه بازرس در زمان بازرسي به ويژه براي حالتي كه گواهينامه ها بر اساس استاندارد EN 10204/3.1 ارائه مي شوند، كنترل موارد فوق به از طريق ماركينگ، گواهينامه ها و اندازه گيري ابعادي به صورت راندوم مي باشد.

ارتباطي كه بين استاندارد ساخت و متريال در اين شرايط وجود دارد، كنترل اين مطلب است كه آيا نوع فلنجي كه خريداري شده است با Brief-of Material قيد شده در جدول List of Mat –Spec مطابقت دارد يا خير. به عنوان مثال در جدول 1A از B16.5 ASME  به اين موضوع اشاره شده مفصلي دارد. (ضميمه1)

موارد مذكور همه انواع فلنج را شامل مي شوند. به عنوان در جداول پيوست (ضميمه2) كه از استاندارد
BS-4504  جمع آوري شده اند، نمونه فلنج SW2, SO2 را نشان مي دهد كه مشخصات ابعادي آنها مشخص شده است و مي تواند به عنوان راهنمايي براي اندازه گيري ابعادي در زمان اندازه گيري ابعادي استفاده شود.

استاندارد ساخت اتصالات:

 

استانداردهاي ساخت اتصال نيز با توجه به نوع آنها، گروه هاي سازنده و كشورهاي مختلف ، داراي تعداد زيادي مي باشد. عمده استانداردهاي مورد استفاده در زير مجموعه ASME , BS , IPS,Mss در جدول زير قيد شده اند. اتصالاتشامل Weldolet,Sockolet , Redvcer, Tee , Elbow, Half –Coupling, Coupling, Threadolet و …… مي باشند.

Standard

استاندارد ساخت اتصالات لب به لب يا (Bult –Weld)bw

ASME B16.9

استاندارد ساخت اتصالاتي كه به روش فرجينگ توليد مي شوند و انتهاي آن به صورت (Socket-Weld)SW يا Thread  (رزوه اي ) مي باشد.

ASME B16.11

استاندارد ساخت زانو يا شعاع كوتاه (Short-Radius –Elbow , Return -Bem

ASME B16.28

مشخصات انتهاي اتصالات لب به لب

ASME B16.25

Bush , Plug هاي رزوه اي جهت سيستم Piping

ASME B16.14

استاندارد ساخت اتصالات BW از جنس فولاد ضد زنگ

Mss-SP-43

استاندارد ساخت Pluge, Swge –Nipple

Mss-SP-95

استاندارد ساخت اتصالات SW,BW

Mss-SP-97

استاندارد ساخت تسهيلات سرچاهي كه شامل اتصالات نيز مي گردد

API 6A

استاندارد ساخت اتصالات نيز حاوي مشخصات ابعادي، ماركينگ، Presure-Rating  آزمايشهاي مورد نياز مي باشد.

استانداردهاي ساخت شيرآلات :

 

شيرآلات انواع مختلفي مانندNeedle Valve , Glob-Valve, Gat-Valve, Ball-Valve ,Chock – Valve دارند كه مهم ترين استانداردهاي ساخت آنها طبق جدول زير است.

 

توضيح

Standard

استانداردهاي ساخت شيرآلاتي با انتهاي فلنجي،
رزوه اي و جوش

ASME B16.34

استاندارد ساخت شيرآلات (Check Valve, Ball , Gate)

API 6D

استاندارد ساخت Gat-Valve هاي با انتهاي ………، رزوه اي و فلنجي

API 602

استاندارد ساخت شيرآلات دروازه اي (Gat-Valve) كه Bolted-Bonet هستند

API 600

استاندارد ساخت تسهيلات سرچاهي كه شيرآلات را نيز شامل مي شود

API 6A

استاندارد ساخت شيرهاي توپي

Mss-SP-72

آزمايشهاي لازم براي شيرآلات Fire-Saf (به صورت موقت)

API 6 Fa

به صورت دائم

API 607

استاندارد شيرهاي توپي براي صنايع نفت و پتروشيمي

BS 5351

استاندارد ساخت شيرآلات دروازه اي يك طرفه مربوط به صنايع نفت و پتروشيمي

BS 5352

استانداردهاي ساخت لوله :

استانداردهاي ساخت لوله به شرح ذيل مي باشد:

API 5L

در اين استاندارد، مشخصات ابعادي، متريال لوله، سطح ساخت (PSL) و ماركينگ توضيح داده شده است. به نوعي API 5L هم استاندارد ساخت و هم استاندارد متريال مي باشد.

ASME II A-SA-530

در اين استاندارد، ماركينگ، تلورانسهاي ابعادي مربوط به ضخامت، قطر داخلي، قطر خارجي و ……… بيان شده است.

ASME B36.10

جدول ابعادي لوله به صورت كلي براي فولادهاي كربني و فولادهاي آلياژي توضيح داده شده است.

ASME B36.19

مانند استاندارد ASME B36.10 است. با اين تفاوت كه مشخصات ابعادي مربوط به لوله هايي از جنس فولاد ضد زنگ آستيني مي باشد.

استاندارد ساخت Gasket ها :

 

گسكتها كه به صورت كلي به دو نوع RTJ و SPWD2 تقسيم بندي مي شوند در استانداردهاي ASME B16.20 ، ASME B16.21 بيان شده اند. در اين استانداردها ماركينگ، مشخصات ابعادي و نوع متريال بيان شده است:

استاندارد API-6A نيز در فصلي به انوعGasket  ها پرداخته است.

استاندارد ساخت اتصالات عايق :

 

مهمترين استانداردي كه در اين زمينه استفاده مي شود. IPS-M-TP-750 مي باشد كه فصلهاي 10و9 آنها در مورد اتصالات عايق مي باشد.

در اين  زمينه استاندارد نيز در مورد ماركينگ، متريال ، مشخصات ابعادي و ….. به بحث مي پردازد.

استاندارد ساخت Wir Rop

از مهمترين استانداردهايي كه در مورد Wir Rop صحبت كرده است مي توان

 ,BS-302,ASMٍٍEB30.9‌مي باشد.

استاندارد ساخت الكترودها و فيلرها

استاندارد ساخت الكترودها و فيلرهاي جوشكاري AWS-Part A و ASME  II Part C مي باشد.

استاندارد ساخت پيچ و مهره

عمده استانداردهاي ساخت پيچ و مهره و اتصالات رزوه اي به شرح ذيل مي باشد.

ASME B1.1 Unified Inch Screw Thread.

استانداردهاي متريال

در استاندارد متريال عمدتاً به خواص مكانيكي ، آناليز شيميايي و آزمايش هاي مورد نياز اشاره مي شود. از مهمترين استانداردهاي متريال مي توان به استاندارد ASME II, A,B, ASTM A,B اشاره كه تقسيم بندي متريال و مواردي كه در اين استانداردها وجود دارند در نموداري ذيل مشخص شده است. در جداول پيوست نيز استاندارد متريال اقلام به تفكيك مشخص شده است.

البته فصل مشترك هايي نيز بين استانداردهاي ساخت و متريال نيز وجود دارد. به عنوان مثال در اكثر استانداردهاي متريال حداقل الزمات ماركينگ نيز توضيح داده شده است.

در استاندارد ASME II-ART II, QW422 تقسيم بندي جانبي به شرح ذيل براي متريال انجام داده است.

استاندارد هاي تكميلي:

استانداردهاي تكميلي به استانداردهايي گفته مي شود كه الزامات خاصي را براي متريال در نظر مي گيرند. به عنوان مثال استانداردهاي NACE كه كاربردي ترين آنها در صنعت نفت و گاز استاندارد

 NACE-MR-0175 مي باشد. الزاماتي را از نظر عدد سختي، درصد عناصر شيميايي (مانند گوگرد و فسفر) و نوع عمليات حرارتي براي فولادها در نظر مي گيرند كه با توجه به تقاضا مي بايست در حين بازرسي لحاظ مي شوند.

سایت اصلی استاندارد MSS به زبان انگلیسی

استاندارد MSS SP-95 دانلود فایل PDF :    Swage_Nipples_MSS-SP-95_Specifications

استاندارد ASME B 16.5-2009 دانلود فایل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Share This