انواع فلنج

آریاپتروناس با توجه به نیاز کارفرمایان و شناخت سازندگان مطرح در زمینه فلنج از کشورهاي اروپایی و آسیایی، خود را به عنوان یکی از تأمین کنندگان فوریتی این محصول میداند و در این راستا واردات وسیعی داشته و دارد.

انواع فلنج ها و استاندارهای آن

ASTM A105,A304,A316,A321,A347H,INCONEL600,625,718,800,

BLIND-SOCKET WELDING-THREADED-STUB END- SLIPON-WELDING NECK

انواع فلنج

Office, انواع فلنج