لوله

آریاپتروناس توانایی تأمین و سفارش ساخت انواع لوله و تیوب و اتصالات از بازارهاي داخلی و سازندگان خارجی را دارا می باشد.
-انواع لوله و تیوب (کربن استیل، استنلس استیل، آلیاژي و سوپر آلیاژي) ,ERW,SAW,SEAMLESS

انواع لوله

Office, لوله