انواع ورق

آریاپتروناس در تأمین انواع ورق آهن آلات و ورقهاي آلیاژي و سوپرآلیاژي مربوط به صنایع نفتی ، فولادسازي ، آب و فاضلاب، صنایع دریایی و کشتی سازي در این خصوص داراي انبار میباشد.
انبار این شرکت واقع در تهران و کلیه اقلام موجود داراي گواهینامه هاي معتبر میباشند.
لیست اقلام فراهم شده توسط این شرکت براي کارفرمایان به شرح ذیل است:
1.انواع ورق هاي آلیاژي و غیر آلیاژي : 25CRM04,A387,A516,A283,A285
2 .انواع ورق هاي سوپر آلیاژي : (برپایه کبالت-نیکل و ...) 800-600 INCONEL , MOLEL
3.انواع ورق هاي دریایی و کشتی سازي : PLATES MARIN
4.انواع ورقهاي مخازن و ضدسایش : ...,S235JR,S275JR,S335JO,S335JR
5.انواع ورق هاي آجدار(با متریال هاي مختلف) ...,S335JR,S275JR PLATE CHECKERED
6.انواع تیرآهن و ناودانی (با متریال هاي مختلف) B-HE,A-HE,IPE,IPB
7.انواع پروفیل هاي صنعتی ، صنایع دریایی و کشتی سازي
همچنین این شرکت بر اساس نیاز کارفرمایان خود ، قادر به تأمین انواع ورق ها با متریال سوپر آلیاژي در کوتاه
ترین زمان ممکن میباشد

انواع ورق

Office, انواع ورق