نوشته شده توسط aryapetronass

پروژه فلر عسلویه

فلنچ A350 LF2

تأمین فلنچ A350 LF2 از سایز “16 تا “56 از کشور کره از شرکت KOFCO در پروژه فلر عسلویه

 

فلنچ A350

0
Share This